• Elastomery

image

 


 

Dwuskładnikowe materiały w postaci płynnej (95F, 85F, 75F ) oraz pasty tiksotropowej (95T, 85T, 75T).

 

Elastomery Chester mogą być wykorzystywane do:

 

   - odbudowy gumowych taśmociągów w przenośnikach taśmowych,

   - odbudowy gumowych walców oraz gumowych powierzchni zbiorników,

   - odbudowy gumowych korpusów i wirników pomp,

   - wykonywania nietypowych uszczelek i form,

   - wykonywania i odbudowy gumowych wykładzin w młynach kulowych, lejach zasypowych oraz sitach do przesiewania twardych materiałów,

   - uzupełniania wszelkich ubytków w gumie oraz wykonywania elastycznych połączeń niemożliwych do wykonania przy użyciu metali molekularnych.

 

Elastomery Chester posiadają bardzo dobrą przyczepność, odporność na temperaturę, ścieranie, starzenie oraz chemikalia. Ich twardość można obniżyć poprzez dodatek Chester Softening Agent.