• Chester Metal Super SL

Chester Metal Super SL jest metalem molekularnym w postaci dwuskładnikowej tiksotropowej pasty, różni się w stosunku do metalu Super jedynie znacznie dłuższym czasem wiązania.

Ma to szczególne znaczenie , gdy potrzeba zuzyć jednorazowo większą ilość materiału i nie chcemy dopuścić możliwości pojawienia się reakcji egzotermicznej.

Zakres stosowania Chester Metal Super SL jest analogiczny jak dla Chester Metal Super